Vad är naturvin?

druvor-naturvin

Du kanske har hört talas om naturvin, men vad är egentligen naturvin och vad skiljer sig det ifrån ett icke naturligt vin?

Vad är ett naturligt framställt vin?

Det finns faktiskt ingen certifiering som anger exakt vilka viner som kan kallas naturviner. Det betyder att en vinmakare faktiskt kan kalla vinet för sitt naturvin om han vill. Det finns dock en tydlig bild och allmän uppfattning om vad ett naturvin är:

  1. Ett naturvin görs i vingården med minimalt manuellt arbete. De vill helt enkelt påverka produktionsprocessen så lite som möjligt och strävar efter att platsen och druvan ska märkas tydligt i vinets smak. Ingenting kan tas bort eller läggas till under produktionen. Eftersom många naturviner inte är filtrerade kan de också se lite grumliga ut.
  2. Jäsningen av naturvin initieras av naturligt förekommande vildjäst istället för att initiera kontrollerad jäsning av vinproducenten med hjälp av odlad eller köpt jäst. Inget tillsätts eller tas bort som sagt, varken syra, socker eller extra tanniner, inte heller används andra kryddor som ekspån eller ekpinnar.
  1. Naturviner är alltid ekologiska, men det betyder inte att ekologiska viner alltid är naturviner. Det som skiljer ekologiska viner och naturviner åt är att den ekologiska producenten kan använda metoder som naturliga bönder inte sanktionerar och får använda små men begränsade tillsatser som sulfiter och producerad jäst i produktionen av ekologiskt vin. Läs mer om ekologiska viner här.
  2. De flesta brukar vara överens om punkterna ovan när de definierar naturvin. En vändpunkt kommer dock när vi börjar prata om sulfiter. Här menar vissa att inga sulfiter ska tillsättas alls och att endast de sulfiter som förekommer naturligt under jäsningen av vinet är tillåtna. Andra anser att en liten mängd sulfit bör tillåtas vid buteljering och är nödvändigt för att vinet ska vara transporterbart, stabilt och inte oxidera i förtid. Oavsett om vinmakaren tillsätter sulfiter eller inte, bör användningen vara minimal.

Skillnaden mellan naturvin och biodynamiskt vin

Biodynamiskt odlade viner är är nära besläktat med naturviner och ofta är ett biodynamiskt vin också vad man kallar för ett naturvin. Även här vill man påverka vinprocessen så lite som möjligt och enbart naturligt jäst används samt inga kemikalier i vingården eller i vinkällaren. Skillnaden mellan ett naturvin och ett biodynamiskt vin är att här utgår man ifrån den biodynamiska läran från filosofen Rudolf Steiners antroposofiska lära . Tanken att växter är känsliga för naturens och kosmos krafter, såsom månens positioner och stjärnor. Enligt denna lära är hela vingården att betrakta som en levande organism, där vingården är ett självförsörjande kretslopp.

Här finns Demeter-certifieringen, förseglad med de strängaste regler och krav som finns inom ekologisk produktion och odling. För att en produkt ska kunna tilldelas Demeter-stämpeln måste den vara tillverkad av biodynamiskt odlade råvaror. En av Demeterföreningens regler är att inga konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer får användas i produktionen.

Naturvin systembolaget

Nu när du vet vad ett naturvin är, hur gör du då för att köpa naturvin på systembolaget?