Biodynamiskt vin

Vad är biodynamiskt vin?

Biodynamisk vinodling bygger på läran från filosofen Rudolf Steiner. Biodynamiskt vin tillverkas med hjälp av ett antal jordbruksmetoder som ser gården eller vingården som en fast organism. Ekosystemet fungerar som en helhet, där varje del av gården eller vingården bidrar till nästa. Tanken är att skapa ett självbärande system. Naturmaterial, jord och kompost används för att underhålla vingården. Kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel är förbjudna på grund av jordens fertilitet. Ett antal djur, från ankor till hästar till får, lever på och gödslar jorden och skapar en rik, bördig miljö för vinstockarna att växa. Biodynamiskt jordbruk strävar också efter hållbarhet eller lämnar marken i lika gott eller bättre skick som de hittade det för kommande generationer.

Biodynamisk odling är kopplad till antroposofiska läror och filosofen Rudolf Steiner (1861-1925) tankar och idéer om att hela vingården är en levande organism och att vingården ses som en självförsörjande cykel.

Producenter från den biodynamiska skolan använder olika naturbaserade preparat i vingården. Bland dessa finns medecinska växter som brännsäsla, rölleka, kamomill. Eller hommus och kisel som innan det innan det sprejas i vingården, får ligga i kohorn under marken. Enligt biodynamisk teori gör detta jorden mer livskraftig, främjar vinrakornas rotsystem, skyddar vinrankorna från svampinfektioner, och främjar fotosyntesen. 

Biodynamik äger rum främst i vingården innan vin tillverkas. Alla olika uppgifter, från plantering till beskärning till höst, regleras av en speciell biodynamisk kalender. Kalendern designades ursprungligen av ”översteprästen” för biodynamik, Maria Thun, som delade dagarna i fyra kategorier: rot-, frukt-, blom- och bladdagar.

Varje biodynamisk kalenderdag sammanfaller med ett av de fyra klassiska elementen av jord, eld, luft och vatten som har använts sedan Platons tid:

Fruktdagar: Bästa dagar för att skörda druvor

Rotdagar: perfekta dagar för beskärning

Blomdagar: lämna vingården ensam idag

Bladdagar: idealiska dagar för vattning av växter

Till exempel kommer du aldrig att vilja skörda på en lövdag eftersom bladdagarna korrelerar med grundvattnet och du kommer att hamna ruttna, fuktiga druvor!